home coaching expertise

Expertise

Charlotte Venema is deskundig op het gebied van samenwerken, leidinggeven, communicatie en strategisch beleid.
In een coachingtraject biedt ze passende theorie en technieken aan. Ze werkt met interventies die aansluiten bij hoofd, hart en handen. Doel is dat jij je talenten (her)ontdekt en plezier ervaart bij meer bewegingsruimte in denken, voelen en doen.

Gereedschap

Charlotte beschouwt zichzelf als instrument in haar werk met anderen en volgt daarom op geregelde basis coaching- en supervisietrajecten.
Een paar opleidingen hebben haar vakkundigheid verdiept en methodieken aangereikt.

Belangrijk was de vakopleiding onorthodox coachen bij Cobi Brouwer. Onorthodox coachen heeft tot doel vanzelfsprekend geworden denk- en gedragspatronen functioneel te ontregelen. Dat creert ruimte voor groei.

De NLP trainersopleiding bij IEP bood inzicht in leerstijlen en gereedschap om gedragsverandering te bewerkstelligen. Ze is facilitator in Dialogue for Peaceful Change, een internationaal erkende dialoogmethode in conflictsituaties.
Ze heeft een licentie voor DISC, een profilering, die inzicht geeft in voorkeursstijlen van gedrag en handvatten biedt voor effectiever samenwerken met anderen. Ze is gecertificeerd in de Organic Score Card. Dit instrument brengt persoonlijk groeipotentieel in kaart en is een zinvolle toevoeging in een coachingtraject.

Coaching onderwerpen

• Assertiviteit
• Beinvloeden
• Conflicthantering
• Dosering kwaliteiten
• Energiebronnen onderhouden
• Overtuigingskracht
• Planning
• Situationeel leidinggeven
• Stressmanagement
• Voorzitten

Coaching on the job

Coaching on the job houdt in, dat de coach je op de werkvloer observeert tijdens een situatie, waarin je coaching thema’s spelen. Meestal direct na de observatie volgt dan een coachingsessie met eigen waarnemingen en feedback van de coach. Coaching on the job is een nuttig instrument om bewustwording van ineffectieve gedragspatronen te bewerkstelligen en voortgang en ontwikkeling gespiegeld te krijgen.
Met name geschikt, wanneer iemand een blinde vlek vermoedt of feedback van anderen krijgt, die (nog) niet tot herkenning leidt.

Team begeleiding en advies

Charlotte begeleidt en adviseert teams in profit en non-profit organisaties. Daarnaast heeft zij veel ervaring met vrijwilligersorganisaties en vrijwilligersbeleid.
Haar begeleiding is meestal kortdurend, omdat ze focust op versteviging van de zelfredzaamheid van een team bij het werken aan een verbeterpunt of vernieuwing.

Transmind
DPC


-Onorthodox coachen ontregelt bestaande patronen en brengt je weer in beweging. Je (her) vindt je talenten en leert ze te gebruiken.-
Meer over onorthodox coachen

DISC-model

-Het DISC-model biedt inzicht in gedrag van jezelf en van anderen. Dit verbetert je communicatie en samenwerking.-
Test je gedragsstijl met DISC


| Meer
website crkbo