home coaching werkwijze

Werkwijze


Intake

In een eerste gesprek maken we nader kennis. We zetten op een rij waar je aan wilt werken. Wat is de aanleiding voor de coaching? Wat hoop je te bereiken? We bespreken de werkwijze en schatten in hoeveel sessies er nodig zijn. Tot slot bepalen we samen of ik de aangewezen persoon ben voor de coaching.

Ben je zelf niet de opdrachtgever voor de coaching? Dan is het eerste deel van de intake samen met de opdrachtgever. We bespreken het gewenste resultaat en de rol van de opdrachtgever tijdens het traject. Op deze manier heeft de coaching een goede inbedding in de organisatie. Het tweede deel van het gesprek is daarna alleen met jou.
Na afloop schrijf ik een concept offerte. Na jouw instemming met de tekst stuur ik de offerte aan de opdrachtgever.

• Het intakegesprek is kosteloos.
• Duur: ongeveer 1,5 uur.

Sessies coaching

Tijdens de coaching sessies werken we aan de hand van kritische incidenten. We gaan aan de slag met concrete situaties uit je werksituatie. Reflectie vormt een belangrijk onderdeel van elke sessie. Ook bespreken en oefenen we relevante technieken en vaardigheden.

Het aanleren van vaardigheden en technieken alleen waarborgt geen
duurzame verandering. Daarom besteden we ook aandacht aan meer bewustzijn en inzicht omtrent belemmerende gedragspatronen.
Aan het einde van de sessie formuleren we een praktijkopdracht voor de volgende keer. Alles wat we samen bespreken tijdens de sessies is vertrouwelijk. In overleg met jou is er eventueel tussentijds contact met de opdrachtgever over de voortgang.

• Een sessie duurt 1,5 2 uur.
• Een coaching traject omvat meestal 4 tot 7 sessies.

Evaluatie

Aan het einde van het traject evalueren we samen. We kijken of de afgesproken doelen zijn bereikt. Het is mogelijk om de evaluatie gedeeltelijk samen met de opdrachtgever te hebben. Eventueel plannen we een terugkomsessie na drie tot vier maanden. Daarin kunnen we waar nodig puntjes op de i zetten.


-Charlotte hield mij met haar kritische en directe vragen een spiegel voor. Ze gaf me praktische handvatten om mijn problemen direct aan te pakken. De sessies waren vaak confronterend, maar het voelde toch vertrouwd. Door de coaching  luister ik nu meer naar mijn gevoelens en zit ik beter in mijn vel. En niet alleen op het werk!-
Leanne Reichard, Manager HydroLogic.

| Meer
website crkbo