home » intervisie

Intervisie

Intervisie is een gestructureerd professioneel overleg tussen mensen die werkzaam zijn in gelijksoortige functies. Een intervisiegroep bespreekt ervaringen en dilemma’s en reflecteert op praktijksituaties. Zo delen de deelnemers kennis met elkaar en vergroten zij hun inzicht in het eigen handelen. Intervisie verhoogt de kwaliteit en motivatie in het werk.

Methode

Charlotte Venema traint intervisiegroepen in het goed toepassen van de juiste methode. Hierna kan een groep effectief en zelfstandig verder. Charlotte heeft expertise in de incidentmethode en Socratische methode. In de intake bepalen we welke methode het meest geschikt is voor de groep. Vaak maakt Charlotte samen met een groep de kapstok
voor hun gestructureerde overleg verder op maat door toevoeging of weglaten van elementen.

Doelgroep

Charlotte begeleidt intervisie voor werknemers in leidinggevende functies of functies met veel beslissingsbevoegdheid.
• Intervisie kan plaats vinden binnen één organisatie of team. Voordeel is dat je kennis
deelt binnen de organisatie en gezamenlijke oplossingen vindt.
• Intervisie kan met professionals uit verschillende bedrijven in een gelijksoortige
functie. Dit zorgt dat de deelnemers als buitenstaander met een frisse blik met elkaar
kunnen meedenken.

Meer informatie? Of een afspraak maken voor een intakegesprek?
•    Bel 06-21234164
•    Mail Adigo Consulting.

-Goede begeleiding. Charlotte observeert en stuurt bij. Het doel is dat de groep zelfstandig verder kan.-
Een deelnemer

| Meer
website crkbo