home intervisie expertise

Expertise

Adigo Consulting heeft expertise in de incidentmethode en Socratische methode. In de intake bepalen we welke methode het meest geschikt is. Adigo Consulting traint intervisiegroepen in het effectief toepassen van de juiste methode. Hierna kan de groep zelfstandig verder.

Incidentmethode

Met de incidentmethode kun je in korte tijd veel van elkaar leren over het omgaan met lastige situaties. Aan het begin van een bijeenkomst brengen de deelnemers een casus in. De groep kiest samen welke casus ze gaan behandelen.
Het gesprek is leerzaam voor alle deelnemers. Iedereen is actief betrokken en haalt voor zichzelf leerpunten uit de discussie. Ook kunnen deelnemers elkaar coachen en adviseren. Er is een strakke tijdsbewaking en een voorzitter bewaakt de agenda.
Fases van het gesprek:
•    De inbrenger licht de casus toe.
•    De deelnemers stellen vragen aan de inbrenger.
•    De deelnemers geven adviezen aan de inbrenger.
•    Een korte evaluatie.

Socratische methode

De filosoof  Socrates wilde zijn leerlingen aan het denken zetten over hun eigen drijfveren en waarden. Hij gaf hen daarom geen antwoorden, maar stelde vragen en liet hen eigen antwoorden ontdekken.
De Socratische methode legt daarom de nadruk op het zelfonderzoek van de persoon die de casus inbrengt. Ook bij deze methode is er een voorzitter en een strakke agenda met vragenrondes. Er is echter geen adviesronde. De deelnemers vatten het probleem van de inbrenger samen vanuit hun eigen perspectief. Ze geven alleen advies als de inbrenger hier zelf om vraagt.

| Meer
website crkbo