home intervisie werkwijze

Werkwijze


Intake

In het kosteloze intakegesprek komen aanleiding en doel van de intervisie aan bod. Charlotte maakt kennis met de deelnemers of krijgt informatie over hun motivatie en verwachtingen.
In overleg met Charlotte wordt bepaald welke methode een geschikte structuur zal bieden voor de groep.

Sessies

In een startbijeenkomst maken de deelnemers van de groep kennis met elkaar. De groep maakt afspraken over de werkwijze, vertrouwelijkheid en praktische zaken zoals de locatie en het tijdstip. Tijdens de bijeenkomsten oefenen de deelnemers met de gekozen intervisiemethode. In de laatste sessie maken de deelnemers afspraken over hun vervolg als autonome groep.

• Duur van een bijeenkomst is ongeveer 2,5 uur.
• De frequentie voor een startende groep is meestal 4-6 weken.
• Vaak zijn 6 tot 8 bijeenkomsten voldoende.
• Locatie in overleg met de opdrachtgever.

Onderhoud

Wanneer een groep een periode zelfstandig aan de slag is, werkt het vaak goed om eenmalig Charlotte een bijeenkomst te laten observeren. Halverwege kan de groep aan de hand van haar feedback hun aanpak bespreken en eventueel met haar hulp verder aanscherpen.

-Er is herkenbaarheid van de problematiek. Dit relativeert en geeft zelfvertrouwen.-
Een deelnemer.

-Meer inzicht in en begrip voor andere afdelingen.... Het contact maakt de onderlinge drempel lager... Je krijgt tips om iemand aan te kunnen  spreken.-
Reacties van deelnemers.

| Meer
website crkbo