home » over adigo » partners

Partners

Charlotte Venema adviseert klanten een andere coach, als ze inschat dat een andere specialiteit of aanpak beter aan zal sluiten bij hun coachvraag. Zij heeft een netwerk opgebouwd van professionals, die ze graag aanbeveelt. Charlotte werkt ook samen in projecten met collega's, zodat expertise en kwaliteiten elkaar aanvullen. Samen ontwikkelen ze programma's en trainingen en vaak voeren ze
die samen uit. Het gaat om coaches en trainers, die zij langer kent en wiens deskundigheid en werkwijze zij waardeert.

Margaretha van Eeden

Margarethe van EedenIn haar bedrijf Reflectie in Beweging traint en coacht dr. Margaretha van Eeden zorgcliėnten en zorgprofessionals. In haar project Copen met coping verzorgt ze trainingen en scholingstrajecten voor zorgprofessionals. Ze schreef hiervoor een inspirerend werkboek. Ze is scherpzinnig in haar analyse en creatief in haar aanpak. Charlotte werkt met veel plezier met Margaretha samen in de ontwikkeling en uitvoering van diverse trainings- en intervisietrajecten.

Marc Grond

Logo TransmindIn zijn organisatie TransMind ontwikkelde Marc Grond de Organic ScoreCard als diagnostiek om de ontwikkeling van medewerkers in kaart te brengen. Uitgangspunten daarbij zijn, dat groei organisch gebeurt (niet alleen op wilskracht) en dat de context de norm is voor een gewenste verandering. Charlotte leerde Marc aanvankelijk kennen als gedreven opleider. Inmiddels is hij een inspirerende sparringpartner geworden.

Heleen de Ruijter ontwikkeling & training

Heleen de Ruijter

Heleen de Ruiter is coach en consultant op het gebied van leiderschap en systemisch werk. Daarnaast doet zij onderzoek naar waardenpatronen van individuen en teams met behulp van scans. Ze is zorgvuldig, nuchter en oprecht in haar werkwijze. Charlotte heeft haar in samenwerkingsprojecten leren kennen als een
waardevolle collega die gaat voor kwaliteit in onderling vertrouwen.
Heleen de Ruijter ontwikkeling & training


| Meer
website crkbo