home » sparring

Sparring

Sparring is een uitstekende manier om op afstand van de dagelijkse hectiek je eigen functioneren onder de loep te nemen. Anders dan bij coaching is er sprake van vrije ruimte voor wat zich aandient tijdens de sessie. De aanleiding kan urgent zijn, maar meestal gaat het om belangrijke zaken op de langere termijn. Bijvoorbeeld teamontwikkeling, innovatie of strategisch beleid. Het levert nieuwe inspiratie op en zelfbewuster handelen.

Klankbord & spiegel

Charlotte Venema heeft als externe sparringpartner een professionele achtergrond op het gebied van coaching en procesbegeleiding. Ze heeft ruime ervaring met leidinggeven in diverse soorten en maten organisaties. Tijdens de sparringsessie ervaart zij haar rol als klankbord en spiegel.

Charlotte is een goede luisteraar en direct in haar feedback. Ze stelt kritische vragen. Doel daarvan is buiten de gebaande paden bewegingsruimte scheppen voor denken en doen. Niet zozeer
omdat het anders moet. Wel om meer bewuste keuzes te kunnen maken. Zo kun je zaken verhelderen, ideeën onderzoeken en inspiratie opdoen.

Voor wie

Directieleden, senior managers, eindredacteuren, programmamakers, éénpitters en
pioniers.

Benieuwd naar meer informatie? Of een afspraak maken?
•    Bel 020 412 31 16.
•    Mail Adigo Consulting.

-Met een soms onschuldig klinkende vraag belicht Charlotte de zaak vanuit een ander perspectief. Dat geeft me inzicht en inspireert.-
Erik Winkel, directeur Flentrop Orgelbouw B.V.

| Meer
website crkbo