home training

Training

Een training van Charlotte Venema versterkt je persoonlijke effectiviteit binnen een team of organisatie. Je eigen kwaliteiten zijn daarbij het uitgangspunt. Een training geeft je de juiste instrumenten om je vaardigheden te vergroten. Charlotte maakt een training op maat die de nadruk legt op doen. Zodat je in de praktijk meteen aan de slag kunt met wat je hebt geleerd.

In haar trainingsontwerpen streeft Charlotte naar balans tussen hoofd, hart en handen. Er is aandacht voor:
• Theorie en (zelf-)reflectie
• Persoonlijke kwaliteiten en inspiratie
• Oefenen en experimenteren met technieken

Interactief

Een training van Charlotte is sterk interactief. De theoriegedeeltes zijn kort, gevolgd door discussie en oefeningen. Hierin maken we de vertaalslag naar de praktijk. De training biedt technieken en handige instrumenten. Daarnaast wordt deelnemers gevraagd om eigen gedrag en gewoontes tegen het licht te houden. Deze combinatie is het meest
effectief. Charlotte werkt vaak samen met professionele trainingsacteurs.

Impact

Een geslaagde training heeft impact, wanneer een aanzet tot duurzame verandering wordt gegeven. Charlotte besteedt daarom zo nodig aandacht aan het bewust(er) doseren van persoonlijke kwaliteiten en meer inzicht over belemmerende gedragspatronen.
Ook heeft ze oog voor de leeromgeving, dat wil zeggen de werkvloer, en voor de ruimte, die een organisatie biedt voor het aanleren en verankeren van nieuw gedrag.

Om een hoge impact te kunnen garanderen, werkt Charlotte met groepen tot max.7 deelnemers. Bij een grotere groep werkt ze samen met een tweede trainer. Bijeenkomsten duren telkens 2 tot 4 uur om meer focus en concentratie te waarborgen.

Scholing voor zorgprofessionals

Charlotte Venema ontwerpt en verzorgt scholingstrajecten samen met collega dr. Margaretha van Eeden in diens project Copen met coping.

Meer informatie? Of een afspraak maken voor een intakegesprek?
•    Bel 06-21234164
•    Mail Adigo Consulting.


-Gevarieerd, interactief  programma.... Levendig gebracht .... Praktische handvatten.... Duidelijke uitleg, heldere voorbeelden.-
Reacties van deelnemers.

| Meer
website crkbo