hometraining ╗ expertise

Expertise

Charlotte heeft ruime ervaring met de volgende onderwerpen:

Leiderschap in teams

• Aansturen zonder strepen
Je bent leidinggevende zonder formele bevoegdheden; oftewel primus inter pares. Voor bijvoorbeeld co÷rdinatoren, samenstellers en plaatsvervangende chefs. Speciale aandacht voor de lusten en lasten van deze tussenpositie. Betere dosering van persoonlijke kwaliteiten en toerusting met relevante theorie en technieken.
• Situationeel leidinggeven
Sturing en / of ondersteuning: wat is nodig in de situatie? Aandacht voor contextanalyse organisatie, reflectie op positionering van je rol, kwaliteiten als krachtbron en begrenzing van het speelveld.

Persoonlijke effectiviteit

  • Communicatievaardigheden

Afstemmen op verschillende communicatiestijlen voor een effectievere samenwerking, bewuster van eigen invloed en beter schakelen tussen invloedstijlen, feedback geven en ontvangen.
• Stressmanagement
Van reflex naar reflectie: triggers beter herkennen, eerder grip op reflex-reacties en irrationele gedachten uitdagen.

Situationeel leiderschap

-Bij het aanleren van een nieuwe taak doorlopen mensen een aantal fasen in hun ontwikkeling. Elke fase herken je aan bepaald gedrag. Als leidinggevende stem je jouw stijl van leidinggeven af op deze fasen.-
Test je leiderschapsstijl

| Meer
website crkbo