home training werkwijze

Werkwijze

Intake

In het kosteloze intakegesprek met de opdrachtgever komen o.a. aan bod:
• Aanleiding & doel training
• Inhoud
• Borging
• Evaluatie

Op basis van dit gesprek maakt Charlotte een offerte met daarin een ontwerp van de training en geschatte kosten.

Terugkomsessie

Een terugkomsessie enkele maanden na een training is aan te raden. Het blijkt, dat de stof van de training meer verankerd raakt. Ook werkt het goed als opfrisser van theorie en technieken. Vaste onderdelen:
• Van techniek naar eigen “twist”…oftewel van bewust naar onbewust bekwaam
• Hindernissen uit de praktijk
• Verankering van inzichten en nieuw gedrag

Evaluatie

Wanneer een training een langere periode beslaat met een aantal sessies is gelegenheid om tussentijds te evalueren over de voortgang. Aan het eind van de training evalueren we de afgesproken doelen. De evaluatie met deelnemers is schriftelijk. Charlotte stuurt een samenvatting naar de opdrachtgever. Daarna is er een mondelinge evaluatie met de opdrachtgever. Het is mogelijk na drie tot vier maanden een tweede effectmeting te doen.

Reacties van deelnemers

-Persoonlijke benadering....
Nadruk op nazorg en steun bij terugval in oude gewoontes.... Maatwerk, zowel op de persoon als op de organisatie.-

| Meer
website crkbo